Data opublikowania: 11:27, 29 maja 2017

Kategorie: GaleriaRok 2017

Informacja

W dniu 22 maja 2017 roku gościliśmy Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej ks. Piotra Sawczuka. Biskupowi towarzyszyli proboszcz naszej parafii Ksiądz Kanonik Stanisław Bieńko, Kapelan Ks. Biskupa Jarosław Ruciński oraz proboszcz parafii Żelechów Ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk.

W imieniu radnych Rady Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta Ks. Biskupa powitał Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski – Ireneusz Bogdan Szczepanik.

Witając Burmistrz przedstawił radnych miejskich, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz pracowników Urzędu Miasta. Następnie w kilku zdaniach przedstawił krótką charakterystykę miasta Stoczek Łukowski. Poinformował, że Miasto Stoczek Łukowski liczy obecnie około 2750 mieszkańców. Liczba ta niestety maleje. Wpływ na to ma głównie wyjazd mieszkańców do pracy w większych miastach, jak również niż demograficzny.

W Stoczku Łukowskim funkcjonują różne zakłady pracy i instytucje w tym Zespół Szkół, Zespół Oświatowy oraz Przedszkole. Na pewno pochwalić się możemy wynikami osiąganymi przez uczniów Zespołu Oświatowego.

W wielu egzaminach czy konkursach nasza młodzież systematycznie osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.

W mieście bardzo prężnie działa Miejski Ośrodek Kultury w ostatnio wyremontowanej sali widowiskowej. Organizowanych jest wiele imprez czy uroczystości patriotycznych.

Przy MOK działa orkiestra dęta, która zrzesza około 40 muzyków, głównie mieszkańców miasta Stoczek Łukowski i gminy Stoczek Łukowski. Orkiestra bierze również udział w każdej znaczącej uroczystości kościelnej w naszej parafii.

Miasto współpracuje z Gminą oraz Parafią Stoczek Łukowski przy organizowaniu uroczystości patriotyczno – religijnych. Wspólnie organizowane są msze święte poprzedzone występami dzieci i młodzieży szkolnej (uroczystości szkolne np. Dzień Patrona, Dzień Rodziny, uroczystości rocznicy bitwy pod Stoczkiem, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Wojska Polskiego, Święto Niepodległości, Dzień Papieski i inne).

 Przykładem dobrej współpracy jest ufundowana wspólnie przez Miasto Stoczek Łukowski, Gminę Stoczek Łukowski oraz Parafię Rzymsko – Katolicką w Stoczku Łukowskim pamiątkowa tablica poświęcona

Księdzu Biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi. Tablica ta umieszczona jest w miejscowym stoczkowskim kościele.

Miasto Stoczek Łukowski pielęgnuje i przekazuje pamięć  zwycięskiej  bitwy stoczonej przez Generała Józefa Dwernickiego w czasie powstania listopadowego. Osoba Józefa Dwernickiego jest z pewnością chlubą naszego miasta. W Stoczku Łukowskim istnieje ulica nazwana imieniem i nazwiskiem generała. Miejscowe szkoły oraz klub sportowy również noszą nazwę naszego bohatera. W miejscowych szkołach corocznie odbywają się Dni Patrona.

W mieście znajduje się kilkanaście pomników i innych miejsc upamiętniających różne wydarzenia z dawnych i obecnych czasów. 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta traktują swoją pracę jako służbę dla każdego człowieka, wykonując ją z oddaniem i zaangażowaniem widząc jego problemy i starają się je rozwiązywać zachowując obowiązujące  przepisy prawa.

Burmistrz Miasta poinformował także, że w miarę posiadanych środków własnych oraz uzyskanego dofinansowania, zrealizowano w mieście wiele inwestycji drogowych, w wyniku czego poprawiła się komunikacja a przede wszystkim zapewnione zostało bezpieczeństwo użytkowników dróg. Wykonano budowę i przebudowę chodników, nawierzchni ulic i zjazdów. W ostatnich latach sukcesywnie realizowane były zadania z zakresu budowy kanalizacji. Inwestycje te wykonywane były przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przykładem może być tu zakończona w 2015 roku ponad 3,5 kilometrowa kanalizacja sanitarna w ulicach Sikorskiego, Piaski, Kościelna i Letnia. To zadanie było najbardziej skomplikowanym zadaniem pod względem ukształtowania terenu miasta. Dzięki wykonaniu tej inwestycji Miasto zostało skanalizowane w ponad 95%. Niezależnie od wykonywanych inwestycji służących ochronie środowiska realizowane były inwestycje służące poprawie kształtowania kultury fizycznej. Przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie wykonano w mieście boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 44 m w skład którego wchodzą boisko do piłki ręcznej, dwa boisko do piłki koszykowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa boiska do piłki siatkowej.

Wykonane inwestycje podniosły wizerunek i estetykę w naszego miasta, a przede wszystkim wpływają na poprawę życia miejscowej społeczności.

Ks. Biskup w swoim wystąpieniu podkreślił rolę samorządu w życiu mieszkańców. Następnie podziękował za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Władze miasta Stoczek Łukowski i gminy Stoczek Łukowski przekazały Jego Ekscelencji upominek, bukiet kwiatów i replikę obrazu Bitwa pod Stoczkiem.

 

Data opublikowania: 07:15, 29 maja 2017

Kategorie: Aktualności