Uprzejmie informujemy obywateli Ukrainy, że wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, Pl. T. Kościuszki 1.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Data opublikowania: 11:19, 18 marca 2022

Kategorie: Aktualności