Szanowni Państwo,

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim informuje, że  można już składać wnioski o dodatek osłonowy w siedzibie MOPS Stoczek Łukowski Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski piętro II pok. nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Świadczenie będzie przysługiwało również  w przypadku przekroczeniu dochodu. W takiej sytuacji zastosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, w związku z czym dodatek będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku osłonowego nie otrzymamy natomiast w sytuacji, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2022 r. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne należy przedłożyć nakaz podatkowy za 2022 rok.

Wnioski można składać:

– elektronicznie – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka.

Pracownicy pomogą poprawnie uzupełnić wniosek o dodatek osłonowy w razie problemów.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 25 797-01-75.

Dodatek osłonowy będzie wypłacony przez MOPS po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

 Kierownik
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Krystyna Salamonik

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 15:04, 30 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności