Informacja   

Informacja 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

 

a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej – limit środków 1 120 000 złotych

 

b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 995 000 złotych

 

c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków 1 343 500 złotych

 

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r.

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 – 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

 

Więcej szczegółów pod linkiem: http://lgdrazem.pl/nabor-wnioskow-nr-i2016-16-11-2016-02-12-2016/

 

Data opublikowania: 12:19, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności