Stoczek Łukowski to miasto o wielce patriotycznych wartościach. Rokrocznie odbywają się tu rocznicowe uroczystości patriotyczno – religijne związane z ważnymi wydarzeniami w dziejach Stoczka. Organizowane są uroczystości związane z bitwą pod Stoczkiem, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, Dniem Wojska Polskiego czy uroczystości odzyskania niepodległości 11 listopada. Mają one szeroki wymiar społeczny i religijny. Dlatego też doceniając zaangażowanie lokalnych środowisk w organizację licznych uroczystości rocznicowych Towarzystwo Regionalne Lubelszczyzny postanowiło wybrać Miasto Stoczek Łukowski na zorganizowanie XV Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Wydarzenie takie odbyło się w dniach od 3 do 5 listopada w Stoczku Łukowskim. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Duda. Sejmik rozpoczął się w ścisłym centrum miasta, przy pomniku Gen. Józefa Dwernickiego, gdzie zgromadzeni obserwowali symboliczny wystrzał armatni. Zgromadzonych gości przywitał gospodarz miasta Burmistrz – Ireneusz Szczepanik. Następnie wszyscy udali się do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim gdzie przez trzy dni odbywały się wykłady. W uroczystościach tego dnia uczestniczyli Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk, Poseł na Sejm RP – Krzysztof  Głuchowski, Senator RP – Stanisław Gogacz, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Marek  Kopeć, Burmistrz Miasta – Ireneusz Szczepanik, Wójt Gminy – Marek Czub, Przewodniczący Rady Miasta – Artur Piskorz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka – Hanna Stosio.

          Drugiego dnia regionaliści wraz z  Burmistrzem Miasta – Ireneuszem Szczepanikiem, Wójtem Gminy – Markiem Czubem, Przewodniczącym Rady Miasta – Arturem Piskorzem oraz Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Stoczka – Hanną Stosio złożyli kwiaty pod pomnikami bitwy pod Stoczkiem oraz na kwaterze wojennej. Następnie regionaliści, w liczbie około 100 osób udali się na wycieczkę do Wojcieszkowa gdzie zwiedzali izbę regionalną. W godzinach popołudniowych gości powitali uczniowie Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim zaś wieczorem odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Tu był nasz dom”, który był efektem finalnym projektu realizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Stoczku Łukowskim.

          Trzeci dzień  sejmiku rozpoczęła Masza. Św. w miejscowym koście z udziałem regionalistów oraz  Zgromadzenia  Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po tym zgromadzeni udali się do domu kultury gdzie prelegenci wygłaszali przemowy oraz trwały prezentacje Miasta Stoczek Łukowski, Gminy Stoczek Łukowski oraz Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego. Prezentacją osoby Biskupa Adolfa Piotra Szelążka gościnnie wygłosiła siostra ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

          Stoczkowskie sejmikowanie spełniło oczekiwania zgromadzonych regionalistów. Były wyróżnienia, nagrody, odznaczenia. Prezentowano ciekawe referaty przez znanych regionalistów. Organizatorzy otrzymali specjalne podziękowania za tak wzorowe przygotowanie XV Sejmiku.

 

 

Data opublikowania: 11:13, 15 listopada 2017

Kategorie: Aktualności