Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim zaprasza szkoły do przeprowadzenia lekcji historii regionalnej pt. Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach.

Oferujemy pomoce naukowe:  mobilną wystawę  i materiały edukacyjne zawierające informacje o miejscowych bohaterach walki o odzyskanie  i umacnianie niepodległości: członkach POW, żołnierzach Legionów Polskich, uczestnikach wojny polsko-bolszewickiej, takich jak Zygmunt Padamczyk, Wojciech Barej, Franciszek Lewandowski, Zenon Sywula, Stefan Zdanowski, Andrzej Luty.

Zainteresowane szkoły prosimy zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Piłsudskiego 2, tel. 25/7970032, 7970061) w celu uzgodnienia terminu przekazania wystawy i materiałów edukacyjnych.

Działanie odbywa się w ramach projektu „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach”, który jest realizowany przez MOK w partnerstwie z Burmistrzem  i Radą Miasta Stoczek Łukowski, Towarzystwem Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Miejską Biblioteką  Publiczna w Stoczku Łukowskim, Zespołem  Oświatowym w Stoczku Łukowskim, Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim, Stowarzyszeniem Inkubator Kreatywności Społecznej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Stoczku Łukowskim. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

 

Data opublikowania: 08:42, 1 października 2020

Kategorie: Aktualności