Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

 

PROGRAM:

Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Spotkania informacyjno-promocyjne nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 – 12.30, sala konferencyjna UG Łuków

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić do Biura LGD w formie elektronicznej na adres
e-mail:  [email protected]  lub telefonicznie:  25 79 83 194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Data opublikowania: 10:14, 5 grudnia 2018

Kategorie: Aktualności