Informacja

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” z przyjemnością informuje, że

już za chwilę rusza projekt
,,Poziom wyżej” finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Projekt oferuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych i jest realizowany w terminie do 31 grudnia 2017 r.

 

Kto może wziąć udział:

Adresatem zadania są organizacje pozarządowe  z terenu województw Polski Wschodniej tj.:

– województwa lubelskiego,

– województwa podlaskiego,

– województwa podkarpackiego,

– województwa świętokrzyskiego,

– województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Oferujemy szkolenia w V Blokach tematycznych:

Blok I Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania III Sektora: prawne formy zrzeszenia się obywateli, stowarzyszenia i fundacje, organizacje pożytku publicznego, organizacje ekologiczne, współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi, dokumentacja tj. statut, uchwała, regulamin).
Blok II Kadry i płace: elementy prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, zagadnienia i problematyka zasiłków ZUS, wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami im ZUS, zasady wolontariatu).
Blok III Zarządzanie i marketing: podstawy finansów i zarządzania, uwarunkowania finansowe i prawne, negocjacje, organizacja działalności marketingowej, rynek docelowy i pozycjonowanie, marketing strategiczny, marketing internetowy.
Blok IV Finansowanie III Sektora ( identyfikacja źródeł finansowania działalności NGO, pozadotacyjne źródła finansowania  NGO, dotacje jako źródła finansowania projektów, analiza dokumentów programowych i zasady ich przygotowywania, przegląd źródeł finansowania, fundraising).
Blok V Komunikacja i asertywność (efektywność zespołu, role grupowe, diagnoza i wykorzystanie w pracy, podejmowanie decyzji i rozwiazywanie problemów, zaufanie i współpraca, tworzenie relacji, samoocena i detektory konfliktów, zasady aktywnego słuchania i, pytania aktywne i otwarte).

Szkolenia odbywać się będą w grupach 15 osobowych, w wymiarze 18 h przez 3 dni robocze lub w systemie weekendowym. Zajęcia składać się będą części teoretycznej jak i praktycznej.

Zapewniamy nocleg, wyżywienie, przerwy kawowe, materiały pomocnicze i szkoleniowe.

Pierwsza edycja przeprowadzona będzie w Sandomierzu – malowniczym mieście położonym nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach (nazywane czasem – „małym Rzymem”).

 

Informacja o projekcie

Regulamin projektu POZIOM WYŻEJ

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE UCZESTNIKA

Data opublikowania: 12:53, 20 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności