HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA ROK 2024

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA ROK 2024

Zasady kompostowania odpadów

Zasady kompostowania odpadów

Informacja o zmianie numeru konta od opłaty za śmieci – stan na dzień 1 lutego 2021 roku

Informacja o zmianie numeru konta od opłaty za śmieci – stan na dzień 1 lutego 2021 roku

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

Harmonogram odbioru odpadów z miasta Stoczek Łukowski na rok 2023

ULOTKA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/163/2017

Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/164/2017

Informacja o usuwaniu azbestu

Informacja o usuwaniu azbestu

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadow.doc

Podmioty odbierające odpady

Podmiot odbierajacy odpady.doc

Miejsca zagospodarowania odpadów

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW.doc

Poziomy odzysku i recyklingu

Osiągnięte poziomy odzysku

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.doc

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza gospodarowania odpadami – sprawozdanie.doc

ANALIZA – 2015 ROK

ANALIZA – 2016 ROK

ANALIZA – 2017 ROK

ANALIZA – 2018 ROK

ANALIZA – 2019 ROK

ANALIZA – 2020 ROK

ANALIZA – 2021 ROK

ANALIZA – 2022 ROK

ANALIZA – 2023 ROK

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XX/106/2012

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/15/2015

Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwala Nr 89

Zalacznik do uchwaly Nr 89

Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwala Nr 90.doc

Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwala Nr 91.doc

Zalacznik do uchwaly nr 91.doc

Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwala Nr 92.doc

Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Uchwala Nr 93.doc